Read More
Tin tức

Chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự hợp tác xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử giúp Ukraina tiết kiệm hàng tỉ đô-la mỗi năm

ProZorro là tên gọi của sáng kiến đấu thầu điện tử nhằm thay đổi thực trạng tham nhũng trong hoạt động mua sắm công tại Ukraina. Bắt đầu từ năm 2014, sáng kiến ProZorro...

Read more