Read More
Pháp luật thực thi, Tin tức

Hoàn thiện pháp luật tạo môi trường thuận lợi để xã hội tham gia, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Chủ trương sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Nhà nước là cơ hội để Việt Nam cải thiện môi trường pháp lý, xoá bỏ những bất cập đang hạn...

Read more