Read More
Kết quả nổi bật, Liêm chính doanh nghiệp, Pháp luật thực thi, Press Release, Tin tức

TT phát biểu tại Hội nghị khu vực của Sáng kiến Chống tham nhũng Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) vinh dự được mời tham dự và phát biểu tại Hội nghị khu vực lần thứ 10 của Sáng kiến Chống tham nhũng khu vực châu Á...

Read more

Read More
Đối tác chính phủ mở OGP, Pháp luật thực thi, Tin tức

Giáo sư Luật Đại học Harvard chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

.wp-caption-text { text-align: center; } Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ về phòng, chống tham nhũng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổ chức Hướng tới Minh bạch...

Read more

Read More
Pháp luật thực thi, Tin tức

Hoàn thiện pháp luật tạo môi trường thuận lợi để xã hội tham gia, hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng

Chủ trương sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Nhà nước là cơ hội để Việt Nam cải thiện môi trường pháp lý, xoá bỏ những bất cập đang hạn...

Read more

12