Công cụ phòng ngừa tham nhũng

Các cuộc thảo luận về phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở Việt Nam đang chuyển dần mối quan tâm từ Tham nhũng là gì sang làm thế nào để phòng, chống tham nhũng.

Để đáp lại mối quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan Chính phủ cũng như các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực PCTN, TT đã và đang giới thiệu các sáng kiến PCTN cũng như vận dụng kinh nghiệm đa dạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam.

Bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Cuốn sách tham khảo Giải pháp thay thế sự im lặng – Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia Châu Âu là tài liệu được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện do tổ chức TI tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2009 tại 10 nước Châu Âu, trong khuôn khổ một dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý hiệu quả cho hoạt động tố cáo và bảo vệ người tố cáo ở Châu Âu.

Để tố cáo thực sự phát huy được vai trò ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm nói chung và tham nhũng nói riêng, người tố cáo thực sự cần được động viên, khuyến khích, được lắng nghe, được bảo vệ, từ đó có đủ niềm tin khi lên tiếng vạch trần các hành vi tham nhũng và tiêu cực.

Năm 2011, trước thềm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, TT đã tổ chức biên dịch, hiệu đính và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách này nhằm cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà lập pháp cũng như hoạch định chính sách tại Việt Nam trong việc xây dựng các quy định pháp luật và cơ chế phù hợp, hiệu quả để bảo vệ người tố cáo.

bao-ve-nguoi-to-cao-cover Giá trị và tầm quan trọng của việc tố cáo trong công cuộc chống tham nhũng ngày càng được công nhận nhiều hơn. Các công ước quốc tế yêu cầu các quốc gia tham gia ký kết phải cam kết thực thi các quy định pháp lý phù hợp và hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp, các cơ quan công quyền và tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực thiết lập các cơ chế tố cáo nhằm quản lý rủi ro một cách hiệu quả và tạo ra môi trường làm việc an toàn và có trách nhiệm.

Khuôn khổ pháp lý đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các nỗ lực trên: chúng đảm bảo rằng người tố cáo được bảo vệ đầy đủ và vụ việc mà họ tiết lộ được theo dõi thông qua các hoạt động độc lập và phù hợp. Để góp phần xây dựng các khuôn khổ pháp lý hiệu quả cho hoạt động tố cáo và cơ chế bảo vệ người tố cáo trong Liên minh Châu Âu, tài liệu này sẽ đánh giá các quy định pháp lý, chính sách và thông lệ tố cáo tham nhũng ở 10 quốc gia Châu Âu, gồm có Bungari, Cộng hòa Séc, Extônia, Hunggari, Ailen, Italia, Látvia, Lítva, Rumani và Xlôvakia. Tài liệu xác định các điểm yếu, cơ hội và điểm bắt đầu cho việc thiết lập các cơ chế tố cáo mạnh mẽ và hiệu quả hơn tại các quốc gia nói trên.

Tải báo cáo đầy đủ Tiếng Việt

Tăng cường minh bạch trong đấu thầu mua sắm công và xây dựng

Thanh tra Chính phủ (GI) đã tổ chức một hội thảo bàn tròn, trong đó giới thiệu kinh nghiệm của TI Trung Quốc về việc hợp tác với các bộ ngành Chính phủ trong việc sử dụng công cụ Thỏa thuận Liêm chính nhằm ngăn ngừa tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng. Hội thảo bàn tròn này được tổ chức trước thềm Đối thoại Phòng chống tham nhũng lần thứ 5 vào tháng 5 năm 2009.

Tháng 12 năm 2009, TT đã mời một chuyên gia về đấu thầu và mua sắm công của Ban Thư ký Quốc Tế của TI sang thăm Việt Nam và chia sẻ những kinh nghiệm về tăng cường minh bạch trong đấu thầu mua sắm công với đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng (OSCAC) của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nhà tài trợ.

Minh bạch trong hoạt động mua sắm công

Là một nước đã tham gia Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) và là thành viên của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Việt Nam cam kết triển khai các chuẩn mực minh bạch trong mua sắm công được APEC phê chuẩn năm 2004.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế – Hoa Kỳ (TI – USA), Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế (CIPE) và Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) hợp tác triển khai nghiên cứu đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực APEC trong hoạt động mua sắm công ở Việt Nam.

Nghiên cứu phân tích khuôn khổ pháp lý của Việt Nam đối với hoạt động mua sắm công và tham vấn với khối tư nhân về việc thực hiện các quy định pháp lý này trong thực tế, cũng như mức độ tác động của việc thực hiện đối với tham nhũng.

Tải báo cáo đầy đủ Tiếng AnhTiếng Việt
Năm xuất bản 2011

Đo lường, đánh giá tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 23 tháng 6 năm 2010, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng (OSCAC) đã mời đại diện TI tham gia và trình bày tại một hội thảo quốc tế, giới thiệu kinh nghiệm và các công cụ của TI về chủ đề này.

Giáo dục phòng, chống tham nhũng

cpv-ausaid-training-on-anti-corruption-tool

Ngày 22,23 tháng 3 năm 2011, TT phối hợp cùng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về “Giáo dục Phòng chống tham nhũng: Sáng kiến và Kinh nghiệm Quốc tế và Việt Nam.” Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 cán bộ nghiên cứu và giảng viên của Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong chương trình hội thảo, Giáo sư Ouchi và Giáo sư Radim Bures từ các Văn phòng Quốc gia của TI tại Nhật Bản và Cộng hòa Séc đã chia sẻ kinh nghiệm tập huấn về PCTN cho cán bộ viên chức tại hai quốc gia này.

Trong khuôn khổ Đối thoại Phòng chống tham nhũng, TT cũng đã giới thiệu kinh nghiệm và chuyên môn của phong trào TI trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế (ACD 6, vào tháng 11/2009), giáo dục (ACD 7, vào tháng 5/2010) và xây dựng.

Facebook