Shopping cart

close

TIN TỨC TUYỂN DỤNG

 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đang tuyển:

1. Cán bộ chương trình Thanh niên Liêm chính

Vui lòng đọc mô tả công việc chi tiết TẠI ĐÂY

Các ứng viên quan tâm ứng tuyển TẠI ĐÂY

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 16/11/2020.

2. Tư vấn thu thập dữ liệu thực địa cho YIS-2021

Vui lòng đọc bản mô tả công việc chi tiết TẠI ĐÂY.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ tới địa chỉ: consultancy@towardstransparency.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 10/11/2020.

Trân trọng cảm ơn.

Tập thể cán bộ TT.

Facebook

Scroll To Top