Công cụ dành cho doanh nghiệp

 Giới thiệu
Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT), cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam trân trọng giới thiệu ấn bản thứ hai của Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của Doanh nghiệp (TRAC), được thực hiện với sự tài trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam.

Trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ phương pháp nghiên cứu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, Báo cáo TRAC Việt Nam 2018 là một báo cáo đánh giá độc lập các thông tin công khai trên các trang điện tử của doanh nghiệp. Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố thông tin của doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, bất kể lĩnh vực hoạt động hay cấu trúc sở hữu của doanh nghiệp. Báo cáo xem xét mức độ thông tin được doanh nghiệp công bố liên quan đến chương trình phòng, chống tham nhũng; thông tin về cấu trúc sở hữu và các thông tin tài chính cơ bản tại từng quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động. Nhóm doanh nghiệp được khảo sát bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.
Năm xuất bản2018
Tải tài liệuTiếng Việt
Tiếng Anh

Báo cáo khảo sát: Liêm chính kinh doanh trong các khu công nghệ cao ở Việt Nam

 Giới thiệu
Báo cáo này được tổ chức Hướng Tới Minh Bạch công bố vào ngày 14 tháng 8 năm 2018
Báo cáo cung cấp bức tranh tổng quát về một số thách thức mà các công ty trong các khu công nghệ cao đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh đang phải đối mặt cũng như các biện pháp được sử dụng để giảm thiểu những rủi ro về hối lộ & tham nhũng trong hoạt động kinh doanh.

Báo cáo khảo sát cũng đưa ra các khuyến nghị cho Ban quản lý và các doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao về cách thức để nâng cao văn hóa liêm chính trong kinh doanh, trong đó nhấn mạnh rằng kinh nghiệm của các khu công nghệ cao có thể được nhân rộng trên khắp Việt Nam.
Năm xuất bản2018
Tải tài liệuTiếng Việt
Tiếng Anh

Các nguyên tắc chống hối lộ trong kinh doanh

 Giới thiệu
Để giúp các công ty xây dựng và thực hiện chính sách phòng chống hối lộ hiệu quả, năm 2003 Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) và Tổ chức quốc tế về Trách nhiệm Giải trình Xã hội đã hợp tác xây dựng các nguyên tắc chống hối lộ trong kinh doanh. Việc xây dựng những nguyên tắc kinh doanh này được tiến hành thông qua quá trình có sự phối hợp của nhiều bên, với sự hợp tác và hỗ trợ của một ban chỉ đạo gồm các doanh nghiệp quốc tế, giới học giả, công đoàn, và các cơ quan phi chính phủ khác.

Từ khi ra đời, các Nguyên tắc chống Hối lộ trong Kinh doanh đã tạo điều kiện cho sự ra đời những quy tắc chống hối lộ khác. Hiện nay, các công ty và các nhà nghiên cứu đều coi những Nguyên tắc này như một chuẩn mực. Những nguyên tắc này đã được dịch sang hơn 10 thứ tiếng và được giới thiệu tại các cuộc hội thảo và chuyên đề nghiên cứu cho các công ty cũng như chính phủ nhiều nước trên thế giới.

Ấn bản sửa đổi lần này phản ánh những bước phát triển thực tế trong cuộc đấu tranh phòng chống hối lộ, có sửa đổi để hoàn thiện hơn so với phiên bản đầu tiên, dựa trên những kinh nghiệm thu được sau 5 năm thực hiện. Ban chỉ đạo, đơn vị luôn đóng vai trò tích cực ngay từ buổi đầu, đã đóng góp nhiều kiến thức và ý kiến chuyên môn trong quá trình sửa đổi này.
Năm Xuất Bản2009
Tải tài liệuTiếng Việt

Công cụ đào tạo nhân viên RESIST

  
Resist-Cover-VNRESIST (Resisting Extortion and Solicitation in International Transactions) là công cụ đào tạo nhân viên dành cho doanh nghiệp, hướng dẫn các cán bộ, công nhân viên cách phòng, chống các đòi hỏi hối lộ và tống tiền trong giao dịch kinh doanh.

Công cụ RESIST sẽ phục vụ hữu ích cho tất cả các công ty có khả năng bị đòi hối lộ trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh quốc tế, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ - đối tượng thường xuyên nhận các yêu cầu hối lộ do các đơn vị này dễ bị tổn thương hơn các doanh nghiệp lớn và có ít nguồn lực để ứng phó với các tình huống này.

Trong các công ty, công cụ này chủ yếu dành cho các phòng ban chịu trách nhiệm trong đào tạo về đạo đức kinh doanh, tuân thủ quy định pháp luật và tính liêm chính, cũng như dành cho các cán bộ tham gia vào hoạt động bán hàng, marketing và vận hành.
Tải tài liệuTiếng Việt
slim-line png

Khóa đào tạo trực tuyến “Kinh doanh không hối lộ”

Khóa học trực tuyến kéo dài 1,5 giờ này đào tạo một cách toàn diện về phòng, chống tham nhũng.

Được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, khoá học sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp một công cụ hữu ích để đào tạo nhân viên, bao gồm:

 • Các khái niệm, thông tin về luật phòng, chống tham nhũng quốc tế
 • Các ví dụ điển hình về tình huống hối lộ và bị đòi hỏi hối lộ trong kinh doanh
 • Các gợi ý về phương án xử lý trong mỗi tình huống

Các kết quả nổi bật mà học viên sẽ thu được sau khóa học:

 • Tăng cường hiểu biết: tham nhũng là gì và mức độ quan trọng của việc phòng, chống tham nhũng
 • Tăng cường khả năng nhận thức và phán đoán trước những tình huống bị đòi hỏi hối lộ, và làm thế nào để phòng, chống và / hoặc từ chối hối lộ và tham nhũng
 • Tăng cường hiểu biết về các đạo luật phòng, chống tham nhũng
 • Học hỏi những cách khả thi để báo cáo các trường hợp hối lộ và tham nhũng

>> Tham gia khóa học trực tuyến tại đây.

slim-line png

Diễn đàn Liêm chính trong Kinh doanh

Trong Dự án hành động tập thể tại Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (SHTP), diễn đàn Liêm chính trong Kinh doanh đã được giới thiệu tới các đại diện doanh nghiệp tại SHTP.

Hiện tại, diễn đàn đang được vận hành bởi chính các doanh nghiệp. Khi tham gia vào diễn đàn, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp và sử dụng hai công cụ trực tuyến:

 • Công cụ tự đánh giá nhanh – Quick SET
  • Cung cấp cho người dùng các công cụ đánh giá hệ thống liêm chính của một doanh nghiệp
  • Thông tin của quá trình tự đánh giá được bảo mật và bằng hình thức ẩn danh để doanh nghiệp sử dụng cho mục đích tham khảo nội bộ.
  • Doanh nghiệp sẽ sử dụng kết quả đánh giá để xem xét liệu hệ thống quản trị hiện tại đã đủ để bảo vệ mình trước rủi ro tham nhũng hay chưa.
 • Công cụ báo cáo online với xếp hạng 6 sao dựa theo chuẩn của UNGC#10 sẽ giúp doanh nghiệp:
  • Chủ động cung cấp, quảng bá thông tin về chương trình liêm chính của doanh nghiệp của mình tới các đối tác kinh doanh, nhà đầu tư.
  • Các ngôi sao đại diện cho tiến trình và cấp độ phát triển của hệ thống liêm chính tại mỗi doanh nghiệp. Đạt tất cả 6 ngôi sao là cấp độ tốt nhất.
  • Doanh nghiệp chỉ có thể đạt được từng ngôi sao sau khi đăng tải lên diễn đàn các tài liệu phù hợp với hướng dẫn của tổ chức Minh bạch Quốc tế.

>> Xem diễn đàn tại đây.

 

Copyright © 2019 Towards Transparency