10. TT đảm bảo sự minh bạch của mình như thế nào?

TT luôn công khai thông tin minh bạch thông qua các kênh phù hợp. Website của chúng tôi cung cấp thông tin khái quát về tổ chức, quá trình phát triển, trách nhiệm giải trình (ví dụ: tài trợ, tài chính) cũng như các hoạt động của chương trình. Các đơn vị truyền thông nếu quan tâm có thể truy cập mục Góc Báo chí – là nơi tập hợp các bài phát biểu, ý kiến đóng góp và trình bày của TT tại các sự kiện mà chúng tôi đã tổ chức hoặc tham gia.

 

9. TT đảm bảo trách nhiệm giải trình của mình như thế nào?

TT có trách nhiệm giải trình với các nhà tài trợ, đối tác và tất cả các bên liên quan như người dân, các tổ chức xã hội dân sự và các cơ quan nhà nước có liên quan. Chúng tôi đảm bảo trách nhiệm giải trình bằng cách thực hiện đầy đủ các cam kết trong quan hệ đối tác và hợp tác với các bên liên quan thông qua nhiều kênh báo cáo khác nhau. Chúng tôi cũng xây dựng và áp dụng bộ công cụ Giám sát & Đánh giá để đảm bảo việc thực hiện các cam kết đó.

8. Tôi có cơ hội làm việc / thực tập tại TT không?

Có. Chúng tôi trân trọng mọi đóng góp của đội ngũ nhân viên, tình nguyện viên và thực tập sinh. Ngoài ra, TT vẫn đang tiếp tục phát triển và có thể tuyển dụng trong tương lai. Vui lòng ghé thăm website của chúng tôi để thường xuyên cập nhật thông tin.

7. TT có phải là nhà tài trợ không? Liệu tôi có thể đề nghị TT tài trợ dự án của tôi?

TT không phải là nhà tài trợ. Chúng tôi chỉ hỗ trợ và thúc đẩy các sáng kiến phòng, chống tham nhũng, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình thông qua quan hệ đối tác với các tổ chức khác của Việt Nam. Vai trò của TT là hỗ trợ kỹ thuật và kết nối các hoạt động, sáng kiến phòng, chống tham nhũng trong nước với nguồn hỗ trợ tài chính có hạn từ Chương trình TI Việt Nam. Nếu bạn tin rằng mình có ý tưởng dự án tốt, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ xem xét hỗ trợ bạn về kỹ thuật hoặc kết nối bạn với nguồn hỗ trợ tài chính phù hợp của Chương trình.

6. TT nhận được những nguồn tài trợ nào?

TT không trực tiếp tiếp nhận các nguồn tài trợ. Chương trình TI Việt Nam 2013-2015 mà TT đang điều phối thực hiện nhận được sự tài trợ của AusAid, DFID, IrishAid, Đại sứ quán Phần Lan và NORAD. TT nhận hỗ trợ tài chính từ Ban Thư ký TI để điều phối triển khai các hoạt động chương trình trong nước. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo ngân sách Chương trình TI Việt Nam.

5. Các đối tác chính của TT là ai?

Trong mọi hoạt động của mình, TT đều phối hợp, cộng tác, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có liên quan, giới học giả, truyền thông, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có:

4. Các ưu tiên trong chương trình mà TT đang điều phối là gì? Vai trò của TT trong chương trình phòng, chống tham nhũng quốc gia?

Các ưu tiên trong Chương trình TI Việt Nam mà TT đang điều phối bao gồm:

TT đóng vai trò như một tác nhân phi chính phủ tham gia vào các nỗ lực quốc gia về phòng, chống tham nhũng. Ví dụ, với sự hỗ trợ và hợp tác của UNDP và thông qua quá trình tham vấn chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, TT đã tổ chức khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu đầu vào từ các chuyên gia làm việc tại một số trường đại học trong nước, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự để hỗ trợ hoạt động tự đánh giá việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống Tham nhũng (UNCAC) của Chính phủ. (Đọc báo cáo đầy đủ tại đây.)

3. TT làm gì để đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt nam? TT có điều tra các vụ án tham nhũng không? Tôi có vấn đề với đơn vị XYZ – TT có thể giúp đỡ được không?

Để hoàn thành sứ mệnh đã đặt ra, phương pháp tiếp cận của TT trong mọi hoạt động là:

  • Thúc đẩy các giải pháp thiết thực, cụ thể để cải thiện tính minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình.
  • Tăng cường tiếng nói và sự tham gia của người dân trong các nỗ lực phòng, chống tham nhũng.
  • Sử dụng bằng chứng từ nghiên cứu chất lượng cao và vận dụng các giải pháp, công cụ đã được quốc tế công nhận, có điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh trong nước và chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.
  • Xây dựng quan hệ cộng tác và hợp tác với nhiều bên liên quan như các cơ quan nhà nước, xã hội dân sự, cộng đồng doanh nghiệp và giới truyền thông.

TT không điều tra các vụ án tham nhũng cụ thể. Để hỗ trợ và tăng cường sự tham gia của người dân, TT thúc đẩy các cơ chế và giải pháp như mô hình Trung tâm Vận động và Tư vấn Pháp lý (ALAC), đã được TI áp dụng tại hơn 60 nước trên thế giới.

2. Mối quan hệ giữa TI và TT là gì? Có giống như mô hình tổ chức mẹ và con không?

Từ tháng 3 năm 2009, TT trở thành cơ quan đầu mối quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) tại Việt Nam. TT hỗ trợ Ban Thư ký TI (TI-S) ở Berlin, Đức điều phối việc thực hiện Chương trình TI Việt Nam.

TT là một tổ chức độc lập và là thành viên thuộc phong trào toàn cầu của TI về phòng, chống tham nhũng.

1. TT được thành lập khi nào và như thế nào? TT là công ty hay tổ chức phi chính phủ?

TT là một công ty tư vấn Việt Nam được thành lập năm 2008. TT hoạt động hoàn toàn độc lập và phi lợi nhuận, với mục tiêu góp phần vào các nỗ lực quốc gia của Việt Nam về phòng, chống tham nhũng. TT tin rằng tham nhũng ảnh hưởng tới mọi người và xã hội dân sự Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng.

Copyright © 2019 Towards Transparency