Huy động sự tham gia của Người dân và Thanh niên

youth-integrity

Hướng tới Minh bạch (TT) hỗ trợ tăng cường sự tham gia của người dân, đặc biệt là thanh niên, nhằm thúc đẩy tính minh bạch và liêm chính ở Việt Nam thông qua:

Hợp tác với các bên liên quan để tăng cường nhận thức trong thanh niên về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng

  • Hợp tác với Đại học Hoa Sen và Câu lạc bộ FACE – “Vì một nền giáo dục sạch” trong việc thúc đẩy liêm chính học thuật và minh bạch trong công tác quản lý giáo dục.
  • Hợp tác với CECODES và Live & Learn thực hiện Khảo sát Liêm chính trong thanh niên Việt Nam trong năm 2011 và 2014 nhằm tìm hiểu về mức độ hiểu biết, trải nghiệm và hành vi của thanh niên trong các vấn đề liên quan tới liêm chính.

Hỗ trợ thanh niên thực hành liêm chính

  • Hợp tác với Học viện Thương hiệu và Truyền thông SAGE thực hiện Cuộc thi truyền thông Sống Liêm chính đầu tiên ở Việt Nam nhằm khuyến khích thanh niên tìm hiểu và thực hành lối sống liêm chính.
  • Cung cấp các tài liệu tham khảo và nghiên cứu chuyên sâu về tham nhũng và xây dựng các sổ tay – tập hợp kinh nghiệm trong nước và quốc tế về việc giáo dục phòng, chống tham nhũng cho thanh niên.
  • Hỗ trợ các sáng kiến do thanh niên khởi xướng

Youth Box Channel (YBC) là sáng kiến của các bạn trẻ yêu thích và tin tưởng vào việc sử dụng các phương thức truyền thông sáng tạo nhằm mang lại các thay đổi tích cực trong xã hội

Humans of Integrity (HI) là một sáng kiến được khởi xướng và thực hiện bởi một nhóm các bạn trẻ Việt Nam đã tham gia Hội trại Thanh niên Quốc tế đầu tiên về trao quyền cho giới trẻ vì sự minh bạch và liêm chính – YETI, tổ chức tại Cam-pu-chia tháng 1/2015. Thông qua việc sưu tập và lan truyền những câu chuyện tràn đầy cảm hứng về liêm chính, trung thực và lòng tốt, HI tạo cơ hội cho thanh niên chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm và mong ước về liêm chính; từ đó có niềm tin để sống đẹp hơn trong cuộc sống thường nhật.

Hỗ trợ hoạt động tư vấn pháp lý về tham nhũng và vận động cho các chính sách và giải pháp hữu hiệu hơn về bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Tìm hiểu các hoạt động cụ thể trong chương trình huy động sự tham gia của người dân và thanh niên tại đây.

 

Copyright © 2019 Towards Transparency