Liêm chính trong Khu vực công

14462841992_e7b44ded9f_z

Đại lộ Đông Tây, Tp Hồ Chí Minh © flickr/daihocsi

TT góp phần tăng cường việc thực hiện các cam kết phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan công quyền để giảm tham nhũng bằng cách:

  • Giám sát, đánh giá độc lập việc thực thi và tính hiệu quả của các chính sách, luật pháp và thiết chế về phòng, chống tham nhũng.
  • Sử dụng các bằng chứng tin cậy và kinh nghiệm quốc tế để xây dựng và áp dụng các công cụ, giải pháp cụ thể để tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Tiếp tục tìm hiểu các hoạt động của TT trong lĩnh vực liêm chính trong khu vực công tại đây.

 

Copyright © 2019 Towards Transparency