Liêm chính trong Kinh doanh

© Hồ Viết Hùng

© Hồ Viết Hùng

TT cộng tác với doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam trong việc triển khai các hệ thống liêm chính vững mạnh nhằm giảm thiểu tham nhũng trong kinh doanh thông qua:

  • Hỗ trợ hành động riêng và hành động tập thể của các doanh nghiệp và hiệp hội.
  • Hợp tác với doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho việc kinh doanh trong sạch.
  • Xây dựng các công cụ và hệ thống giúp doanh nghiệp vận hành một cách liêm chính.
  • Giới thiệu kinh nghiệm quốc tế để hỗ trợ giải quyết vấn đề trong nước.

Tiếp tục tìm hiểu các hoạt động của TT trong lĩnh vực liêm chính trong kinh doanh tại đây.

 

Copyright © 2019 Towards Transparency