Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) đang tuyển Cán bộ dự án thanh niên & hỗ trợ truyền thông

Vui lòng đọc bản mô tả công việc chi tiết (tiếng Anh) TẠI ĐÂY

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ theo hướng dẫn trong bản mô tả công việc tới địa chỉ: hr@towardstransparency.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 23/1/2019.

Trân trọng cảm ơn.

Tập thể cán bộ TT.