Hướng tới Minh bạch (TT) đang tuyển Tư vấn viên thực hiện việc Đánh giá Dự án OGP.

Vui lòng đọc bản mô tả công việc chi tiết (tiếng Anh) TẠI ĐÂY.

Các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ bằng tiếng Anh tới địa chỉ: consultancy@towardstransparency.vn.

Hạn cuối nhận hồ sơ: ngày 15/1/2019.

Trân trọng cảm ơn.

Tập thể cán bộ TT.